Распоред индивидуалних разговора са родитељима

рб

Разредни старешина

Разред

Дан за индивидуалне разговоре са родитељима

Време

1.

Стојић Жарко

Први разред Платичево

четвртак

10:30-11:00

2.

Милић Снежана

Други разред Платичево

четвртак

10:30-11:15

3.

Стаменковић Весна

Трећи разред Платичево

четвртак

8:35-9:05

4.

Пајић Рада

Четврти разред Платичево

четвртак

10:30-11:00

5.

Пилер Мирјана

Први разред

Витојевци

петак

8:00-9:00-1.смена

11:00-12:00-2.смена

 

6.

Добић Сава

Други разред

Витојевци

петак

8:00-9:00-1.смена

11.00-12:00-2.смена

7.

Живковић Драгица

Трећи разред

Витојевци

петак

10:10-10:45-1.смена

12:00-13:00-2.смена

8.

Антић Бранка

Четврти разред

Витојевци

петак

10:10-10:45-1.смена

12:00-13:00-2.смена

 

рб

Презиме и име наставника

Распоред по одељењима, разредима и наставним предметима

Дан за индивидуалне разговоре са родитељима

Време

1.

Ћулибрк Марко

Српски језик 5б, 6б,7б,8б

среда

14:20-14:50

2.

Кнежевић Ида

Одељенски старешина 8а

 

Српски језик 5а,6а,7а, 8а

Грађанско васпитање 7аб

Слободне активности 8а

четвртак

13:00-13:30

3.

Сибинчић Сања

Одељенски старешина 5а

 

Енглески језик 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

Енглески језик у првом циклусу 4а (Платичево)

Слободне активности 5а

понедељак

14:20-14:50

4.

Јовановић Зорана

Енглески језик 1а,2а,3а(Платичево)

1б,2б,3б,4б(Витојевци)

уторак

9:50-10:45

5.

Кончар Горан

Немачки језик

5а, 5б, 6а, 6б, 7а,7б,8а,8б

петак

15:30-16:00

6.

Станојковски Ивана

Одељенски старешина 6б

Музичка култура 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

Слободне активности 6б

четвртак

14:20-14:50

7.

Басић Маја

Ликовна култура

5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

понедељак

13:35-14:05

8.

Лилић Јелена

Одељенски старешина 6а

Историја 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

Слободне активности 6а

среда

12:15-13:00

9.

Бранковић Сузана

Одељенски старешина 6б

Географија 7а,7б,8а,8б

Слободне активности 7б

уторак

12:15-13:00

10.

Јаворац Јасминa

Географија5а,5б,6а,6б

понедељак

12:15-13:00

11.

Рибаћ Добривоје

Физика 6а,6б,7а,7б,8а,8б

понедељак

14:20-14:50

12.

Илић Светлана

Математика 6а,6б,7а,7б

Информатика и рач.7а,7б,8а,8б

уторак

13:35-14:05

13.

Забрдац Милан

Одељенски старешина 5б

 

 

Математика 5а,5б,8а,8б

Информатика и рач. 5а,5б,6а,6б

Слободне активности 5б

понедељак

14:55-15:25

14.

Смиљанић Ана

Одељенски старешина 7а

Биологија

5а,5б,6а,6б, 7а,7б,8а,8б

Слободне активности 7а

петак

13:00-13:30

15.

Радаковић Јована

 

Хемија 7а,7б,8а,8б

Грађанско васпитање 8аб

петак

13:00-14:00

16.

Стаменковић Владимир

Одељенски старешина 8б

 

Техника и Технологија 5а,5б,6а,6б,7а,7б

Техничко и инф.образовање 8а,8б

Слободне активности 8б

петак

14:55-15:25

17.

Петровић Радослав

Физичко и здр. васпитање 5а,6а,6б,7а,7б,8а,8б

четвртак

15:30-16:00

18

Бранковић Миливој

Физичко и здр. Васпитање 5б

Грађанско васпитање 5аб,6аб

петак

14:20-14:50

19.

Тања Жембери

Психолог

Платичево

 

Витојевци

Понедељак

10:00-11:00

Сваке последње среде у месеци

 

       Због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, молимо родитеље да пре доласка у Школу, телефонским путем обавесте одељенског старешину.

 

ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ

 

Користи од успешне сарадње и активног учешћа родитеља у животу школе

 

 

Користи за ученике

Користи за родитеље

Користи за наставнике и школу

 Побољшање радних навика

Појачана мотивацију за учење

Ефикаснија помоћ у учењу

Веће интересовање за ваншколске активности (корисно провођење слободног времена)

Бољи успех у школи

Квалитетније         образовање

Квалитетнија комуникација са

околином

Ефикасније решавање проблема

Већа одговорност

Мањеи зостанака са наставе

Боља информисаност

 

 

Повећана мотивација за сарадњу са школом

Боља комуникација са школом и дететом

Боља информисаност о раду школе и постигнућима детета

Упознавање детета ван породичног контекста

Права слика о развоју детета

Јасна ситуација о раду и понашању детета

Одговорност за рад ипонашање детета

Повећано задовољство родитеља

Већа безбедност детета

„миран сан“

 

 

Задовољни ученици

Јаснија слика о детету

(могућности, потребе,

препреке....)

Повећање професионалне компетенције – бољим познавањем родитеља боље ће разумети дете, боље планирати рад и организовати активности

Бољи општи резултати и постигнућа из појединачних предмета

Бољи успех целе школе

Задовољство у раду

Помоћ у организовању и

реализовању бројних

активности

Већа безбедност ученика