Распоред индивидуалних разговора са родитељима

  

рб

Разредни старешина

разред

Дан за индивидуални разговор са родитељима

смена

време

1.

Антић Бранка

Први разред

Витојевци

среда

I

8:20-9:20

II

12:45-13:45

2.

Пилер Мирјана

Други разред

Витојевци

среда

I

10:00-11:00

II

14:30-15:30

3.

Добић Сава

Трећи разред

Витојевци

петак

I

10:00-11:00

II

14:30-15:30

4.

Живковић Драгица

Четврти разред

Витојевци

петак

I

8:20-9:20

II

12:45-13:45

  

рб

Разредни старешина

Разред

Дан за индивидуалне разговоре са родитељима

Време

1.

Пајић Рада

Први разред Платичево

уторак

11:05-11:50

2.

Стојић Жарко

Други разред Платичево

уторак

9:05-10:05

3.

Милић Снежана

Трећи разред Платичево

уторак

11:55-12:40

4.

Стаменковић Весна

Четврти разред Платичево

уторак

8:20-9:05

               

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ,ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ

 

рб

Презиме и име наставника

 

Распоред по одељењима, разредима и наставним предметима

Дан за индивидуалне разговоре са родитељима

Време

1.

Ћулибрк Марко

Српски језик 6а,6б,7а,7б

уторак

10:10-11:00

2.

Кнежевић Ида

Српски језик 5а,5б,8а,8б

среда

8:20-9:05

3.

Сибинчић Сања

Одељенски старешина 6а

Енглески језик 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

петак

9:25-10:10

4.

Јовановић Зорана

Енглески језик 1а,2а,3а,4а(Платичево)

1б,2б,3б,4б(Витојевци)

 

уторак

среда и петак

 

11:00-12:00

11:30-12:00

5.

Кончар Горан

Немачки језик

5а, 5б, 6а, 6б, 7а,7б,8а,8б

уторак

12:45-13:30

6.

Станојковски Ивана

Одељенски старешина 7б

Музичка култура 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

уторак

8:20-9:05

7.

Басић Маја

Ликовна култура

5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

понедељак

10:15-11:00

8.

Лилић Јелена

Одељенски старешина 7а

Историја 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

среда

10:15-11:00

9.

Бранковић Сузана

Одељенски старешина 8б

Географија 5а,5б,6б,8а,8б

уторак

11:55-12:40

10.

Јаворац Јасминa

Географија 6а,7а,7б

среда

9:25-10:10

11.

Рибаћ Добривоје

Физика 6а,6б,7а,7б,8а,8б

понедељак

10:15-11:00

12.

Илић Светлана

Одељенски старешина 5а

Математика 5а,5б,8а,8б

Информатика и рачунарство

5а,5б,8а,8б

четвртак

8:20-9:05

13.

Забрдац Милан

Одељенски старешина 6б

 

Математика 6а,6б,7а,7б

Информатика и рачунарство

6а,6б,7а,7б

среда

7:30-8:15

14.

Смиљанић Ана

Одељенски старешина 8а

Биологија

5а,5б,6а,6б, 7а,7б,8а,8б

среда

9:25-10:10

15.

Пилер Иван

Хемија 7а,7б,8а,8б

среда

10:15-11:00

16.

Јевтић Ивана

Одељенски старешина 5б

Техника и Технологија 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

среда

12:00-12:40

17.

Петровић Радослав

Физичко и здр. васпитање 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

понедељак

9:25-10:10

18

Бранковић Миливој

ОФА

5а,5б,6а,6б

петак

11:20-11:50

19.

Тања Жембери

Психолог

Платичево

 

Витојевци

Понедељак

10:00-11:00

Сваке последње среде у месеци

Због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи,молимо родитеље да пре доласка у школу, телефонским путем обавесте одељенског старешину.

 

Директор школе, Драгана Крстић