Распоред контролних и писмених задатака за прво полугодиште 2022/2023. год. - нижи разреди Платичево

 

Разред

 ПРВИ

Одељенски старешина:Весна Стаменковић

 

 

Наставни

врста

Прво  полугодиште

предмет

провере

IX

X

XI

XII

Српски језик

кон. задатак

 

9.

14.

17.

пис. вежба

 

 

 

 

Математика

кон. задатак

 

6.

13.

16.

Свет око нас

кон. задатак

 

 

12.

16.

Енглески језик

кон. задатак

5.

9.

13.

17.

               

 

Разред

 ДРУГИ

Одељенски старешина: Рада Пајић

   

Наставни

врста

Прво полугодиште

предмет

провере

IX

X

XI

XII

Српски језик

кон. задатак

2.

8.

13.

17.

пис. вежба

 

 

 

14.

Математика

кон. задатак

3.

9.

13.

 

Свет око нас

кон. задатак

5.

 

14.

 

Енглески језик

кон. задатак

 

 

 

 

               

 

Разред

ТРЕЋИ

Одељенски старешина: Жарко Стојић

   

Наставни

врста

Прво  полугодиште

предмет

провере

IX

X

XI

XII

Српски језик

пис. вежба

4.

9.

13.

 

кон. задатак

 

7.

14.

16.

пис. задатак

 

 

 

 

Математика

пис. вежба

3.

 

13.

 

кон. задатак

 

8.

 

15.

Природа и друштво

кон. задатак

5.

9.

12.

17.

Енглески језик

пис. вежба

 

 

 

 

кон. Задатак

 

 

 

 

 

               

 

 

Разред

ЧЕТВРТИ

Одељенски старешина: Снежана Милић

   

Наставни

врста

Прво полугодиште

предмет

провере

IX

X

XI

XII

Српски језик

пис. вежба

 

 

 

 

кон. задатак

 

6.

14.

17.

пис. задатак

 

 

12.

 

Математика

пис. вежба

 

 

 

 

кон. задатак

 

7.,9.

13.

17.

пис. задатак

 

 

10.

 

Природа и  друштво

кон. задатак

5.

7.

10,14.

16.

Енглески језик

пис. вежба

 

 

 

 

кон. задатак

 

 

 

 

пис. задатак