Распоред контролних и писмених задатака за прво полугодиште 2022/2023.год.- нижи разреди Витојевци

  

Разред ПРВИ

Одељенски старешина: Драгица Живковић

 

 

Наставни

врста

I  полугодиште

предмет

провере

IX

X

XI

XII

Српски језик

кон. задатак

 

9.

14.

17.

пис. вежба

 

 

 

 

Математика

кон. задатак

 

6.

13.

16.

Свет око нас

кон. задатак

 

 

12.

16.

Енглески језик

кон. задатак

5.

9.

13.

17.

               

 

Разред: ДРУГИ

Одељенски старешина: Бранка Антић

   

Наставни

врста

I  полугодиште

предмет

провере

IX

X

XI

XII

Српски језик

кон. задатак

2.

9.

13.

17.

пис. вежба

 

 

 

 

Математика

кон. задатак

2.4.

7.10.

12.

16.

Свет око нас

кон. задатак

1.5.

 

14.

15.

Енглески језик

кон. задатак

5.

9.

13.

17.

               

 

Разред: ТРЕЋИ

Одељенски старешина: Мирјана Пилер

   

Наставни

врста

I  полугодиште

предмет

провере

IX

X

XI

XII

Српски језик

пис. вежба

4.

9.

13.

 

кон. задатак

 

7.

14.

16.

пис. задатак

 

 

 

 

Математика

пис. вежба

3.

 

13.

 

кон. задатак

 

8.

 

15.

Природа и друштво

кон. задатак

5.

9.

12.

17.

Енглески језик

пис. вежба

 

 

 

 

кон. задатак

5.

9.

13.

17.

             

 

 

Разред: ЧЕТВРТИ

Одељенски старешина: Сава Добић

   

Наставни

врста

I  полугодиште

предмет

провере

IX

X

XI

XI

Српски језик

пис. вежба

 

8.

13.

17.

кон. задатак

3.

 

 

 

пис. задатак

 

 

 

15.

Математика

пис. вежба

 

7.

13.

16.

кон. задатак

2.

 

10.

 

пис. задатак

 

 

 

 

Природа и  друштво

кон. задатак

1.

8.

11.

15.

Енглески језик

пис. вежба

 

 

 

 

кон. задатак

5.

9.

13.

17.

               

 

Сваки одељењски старешина дужан је да најмање седам дана раније обавести ученике о измени овог плана и измењени план достави директору школе.